Pro děti

Klub Radovánek

je určen pro věkové rozmezí dětí 2,5 – 5 let bez rodičů.

 • Pro děti je připravený pestrý program, didaktické pomůcky, různé výtvarné techniky, pohybové, taneční a pěvecké aktivity
 • V rámci volné aktivity umožňujeme dětem pracovat vlastním tempem a samostatně
 • Vhodná příprava před nástupem do MŠ, zvykání si na kolektiv dětí bez přítomnosti rodičů
 • V klubu Radovánek je možnost délky pobytu dle individuálních potřeb rodičů (po domluvě s lektorkami)

 

 

Kroužek Šikula

je určen pro věkové rozmezí dětí 3 – 6 let bez rodičů.

 • V Šikulovi se děti seznámí s různými výtvarnými technikami
 • Kroužek Šikula bude motivován pohádkami, zvířátky, ročními obdobími.
 • Součástí budou i kolektivní hry. Dále děti budou vedeny ke spolupráci, udržení pozornosti a kamarádství.
 • Program je přizpůsoben potřebám dětí, zaměřuje se na rozvoj řádu a pořádku, koordinaci pohybu (hrubá a jemná motorika) a na rozvoj jazyka.
 • Do programu je zařazena i společná aktivita na elipse se zpíváním písniček.

 

Kroužek Sporťáček

je určen pro věkové rozmezí dětí 3 – 6 let bez rodičů.

 • Ve Sporťáčkovi si děti vytvoří sportovní návyky a upevní radost z pohybu.
 • Pro zdravý vývoj dítěte.
 • Děti budou rozvíjet svou obratnost, rychlost, vytrvalost a sílu pomocí her.
 • Zacvičíme si s pomocí básniček a písniček.
 • Posílíme a protáhneme celé tělo.
 • Naučíme se veselé sestavičky.
 • Vše formou her s oblíbenými písničkami.

 

Keramika pro děti

 • Hlavním cílem našeho kurzu Keramiky je podpora kreativity a rozvoj jemné motoriky.
 • Děti se naučí základní techniky práce s hlínou – plátová technika, palcová, vymačkávání, modelování válečků, kuliček a figurek.
 • Osvojí si práci s engobami (barvami), glazurami. Při práci s hlínou mohou používat razítka, rydla, nožíky, dřívka a další materiál k otiskování.