Trdlohrátky

Hravý program pro nejmladší děti a jejich rodiče – od 4 do cca 18 měsíců

  • spojují příjemné setkávání se získáváním potřebných dovedností, které inspirují rodiče a motivují děti
  • nejsou jednostranně zaměřeny, naopak využívají všech možností, které vedou k dobré komunikaci mezi dětmi a rodiči, i k rozvoji dětí samotných

Trdlohrátky podporují rozvoj:

  • sociálního vnímání a interakce s vrstevníky
  • emoční inteligence, která je základem dobré komunikace
  • hudebního citu, rytmiky, ale i dramatiky
  • motoriky, koordinace a senzomotorické inteligence

Jsou unikátním projektem, který vznikl za podpory řady odborníků, na základě potřeb i zkušeností rodičů, ale především hledal inspiraci v samotných dětech.