rok 2017

Mikuláš v Domečku

Mikuláš byl v tomto roce poslední akcí pořádanou pro Vaše děti Mateřským centrem Domeček.

Jsme velice rádi, že se besídky u nás v Domečku nesou v klidné atmosféře a přátelském prostředí. Děti si od Mikuláše vyslechly pochvaly i pokárání za drobné prohřešky a slíbily nápravu. Děkujeme všem zúčastněným za pomoc. Akce se opravdu povedla a děti odcházely spokojené.

Přejeme Vám všem krásné a klidné předvánoční období.
Tým Domečku.....

Sv. Martin 2017

Příjezd sv. Martina do Luk nad Jihlavou doprovázený lampionovým průvodem.

Akci jsme pro Vás připravovali s velkou pečlivostí, abychom dětem i Vám dospělým umožnili příjemný zážitek z tohoto kouzelného večera. Děkujeme za Vaši hojnou účast, dáváte nám najevo, že naše práce má smysl.

Keramika

Dovolte nám pozvat Vás k nahlédnutí "pod pokličku" - takto vznikají krásná díla z dětských rukou v keramické dílně Mateřského centra Domeček. Je pro nás velkou radostí mít možnost pozorovat rozvoj dětí, nadšení a pečlivost s jakou vytváří dárečky pro své blízké, ale i potřebné věci do domácnosti. 
V letošním školním roce rozšiřujeme vybavení o hrnčířský kruh, takže děti mohou "růst" i v keramickém tvoření.

1. letní družina

U nás to žije i o prázdninách! 🙂
Tento týden jsme zahájili oblíbené letní družiny a tentokrát s dětmi prozkoumáváme vesmír. Také se s dětmi podíváme k dobrovolným hasičům.
Děti si čas strávený v Domečku moc užívají, seznamují se s novými kamarády, učí se nové hry, pracovat a hrát si v týmu a odpoledne se jim často nechce ani odcházet. Ale příslib, že se ráno zase uvidíme, jim dokáže vykouzlit opět úsměv na tvářičkách :).

Rej čarodějnic a čarodějů
V sobotu 29. 4. proběhla společná akce Mateřského centra Domeček, MŠ Luka nad Jihlavou a oddílu mladých hasičů. Děkujeme za podařená vystoupení - paní učitelce Ivaně Pavlové, Lence Novotné a Aleně Pospíchalové, umělecké škole při ZŠ Luka nad Jihlavou, manželům Vysloužilovým, Janě Bartůškové, Stáně Václavkové a Lukáši Kolouchovi.
Zároveň patří velké díky všem dobrovolníkům, kteří s přípravami a realizací akce pomáhali. Místním Sokolům za pronájem sokolovny, SDH za možnost ukázky hasičské techniky, lékárně na náměstí za odměny, panu Kolouchovi taktéž. Městysi Luka nad Jihlavou za finanční podporu.
Přípravy i realizace podobných akcí bývají časově velmi náročné, ale pohled na šťastné tancující děti a spokojené rodiče jsou vždy důkazem toho, že vše mělo smysl :).
Díky Vám všem a zase příště........