rok 2017

Mikuláš v Domečku

Mikuláš byl v tomto roce poslední akcí pořádanou pro Vaše děti Mateřským centrem Domeček.

Jsme velice rádi, že se besídky u nás v Domečku nesou v klidné atmosféře a přátelském prostředí. Děti si od Mikuláše vyslechly pochvaly i pokárání za drobné prohřešky a slíbily nápravu. Děkujeme všem zúčastněným za pomoc. Akce se opravdu povedla a děti odcházely spokojené.

Přejeme Vám všem krásné a klidné předvánoční období.
Tým Domečku.....

Sv. Martin 2017

Příjezd sv. Martina do Luk nad Jihlavou doprovázený lampionovým průvodem.

Akci jsme pro Vás připravovali s velkou pečlivostí, abychom dětem i Vám dospělým umožnili příjemný zážitek z tohoto kouzelného večera. Děkujeme za Vaši hojnou účast, dáváte nám najevo, že naše práce má smysl.

Keramika

Dovolte nám pozvat Vás k nahlédnutí "pod pokličku" - takto vznikají krásná díla z dětských rukou v keramické dílně Mateřského centra Domeček. Je pro nás velkou radostí mít možnost pozorovat rozvoj dětí, nadšení a pečlivost s jakou vytváří dárečky pro své blízké, ale i potřebné věci do domácnosti. 
V letošním školním roce rozšiřujeme vybavení o hrnčířský kruh, takže děti mohou "růst" i v keramickém tvoření.

Zpět
detsky den 2013 9167 01 detsky den 2013 9133 01 detsky den 2013 9191 01 detsky den 2013 9034 01 detsky den 2013 9082 01 detsky den 2013 9280 01 detsky den 2013 9249 01 detsky den 2013 9325 01
Rej čarodějnic a čarodějů
V sobotu 29. 4. proběhla společná akce Mateřského centra Domeček, MŠ Luka nad Jihlavou a oddílu mladých hasičů. Děkujeme za podařená vystoupení - paní učitelce Ivaně Pavlové, Lence Novotné a Aleně Pospíchalové, umělecké škole při ZŠ Luka nad Jihlavou, manželům Vysloužilovým, Janě Bartůškové, Stáně Václavkové a Lukáši Kolouchovi.
Zároveň patří velké díky všem dobrovolníkům, kteří s přípravami a realizací akce pomáhali. Místním Sokolům za pronájem sokolovny, SDH za možnost ukázky hasičské techniky, lékárně na náměstí za odměny, panu Kolouchovi taktéž. Městysi Luka nad Jihlavou za finanční podporu.
Přípravy i realizace podobných akcí bývají časově velmi náročné, ale pohled na šťastné tancující děti a spokojené rodiče jsou vždy důkazem toho, že vše mělo smysl :).
Díky Vám všem a zase příště........