MC Domeček

Mateřské centrum Domeček Luka nad Jihlavou, z.s.

IČ: 22854681

Budova denního stacionáře Pohodář (zrekonstruovaná bývalá sýpka)
nám. 9. května 357, 3. patro

Číslo účtu: 240175117/0300