Dětská skupina Sluníčko

 

 

 

Dětskou skupinou chceme umožnit rodičům lépe slaďovat pracovní a rodinný život.

Velkou výhodou je možnost využít daňové výhody a také celodenní provoz.

Pro koho je dětská skupina určená:

  • pro děti, které se nedostaly do MŠ
  • pro děti od 2 do 6 let
  • pro děti rodičů, kteří se přiklánějí k postupnému zvykání dětí na kolektiv před dovršeným 3. rokem života

V Mateřském centru Domeček máme mnohaleté zkušenosti s vytvářením programů pro děti, vedením kroužků i hlídáním dětí od 1,5 roku věku, a proto vidíme v realizaci tyto výhody:

  • Možnost umístit dítě do zařízení rodinného typu v místě Vašeho bydliště.
  • Umístění pro děti již od 2 let věku k dopolední i celodenní docházce (umožňujeme zároveň další varianty umístění dítěte – celotýdenní, vybrané dny v týdnu, příležitostně).
  • V dětské skupině Vám nabídneme individuální a empatický přístup v malém kolektivu do 12 dětí v přítomnosti min. 2 kvalifikovaných pracovníků.

Pro děti jsou připravené didaktické pomůcky a Montessori program.

  • Tento přístup zaručuje optimální rozvoj dovedností dětí.
  • Program dětské skupiny se podobá dennímu režimu v klasické mateřské školce.

Dětská skupina je oficiální doplňkovou péčí k mateřským školám, tedy i zde platí nutnost očkování – před nástupem dítěte do DS budeme potřebovat potvrzení o alespoň zahájeném očkování od dětského lékaře.

Našim cílem je vytvořit pro děti prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně. Snažíme se o jejich harmonický rozvoj a začlenění do dětského kolektivu. K Vašim dětem přistupujeme laskavě a citlivě. Uvědomujeme si, že každé dítě potřebuje individuální přístup a v tomto se snažíme plně vyhovět.

Každodenní program je pestrý, ale zároveň přizpůsoben k potřebám Vašeho dítěte.

Realizace projektu s názvem Dětská skupina Sluníčko s reg. číslem: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_0006737 zaměřující se na provoz dětské skupiny s kapacitou 12 míst od 1.10.2017 až 30.9.2019.

Kontaktní osoba: Blanka Kovářová 723 830 888