Dětskou skupinou chceme umožnit rodičům lépe slaďovat pracovní a rodinný život. Velkou výhodou je možnost využít daňové výhody a také celodenní provoz.

Dětská skupina je určená pro děti, které se nedostaly do MŠ, pro děti od 2 do 6 let, pro děti rodičů, kteří se přiklánějí k postupnému zvykání dětí na kolektiv před dovršeným 3. rokem života.

V Mateřském centru Domeček máme mnohaleté zkušenosti s vytvářením programů pro děti, vedením kroužků i hlídáním dětí od 1,5 roku věku, a proto vidíme v realizaci tyto výhody: 

1. Možnost umístit dítě do zařízení rodinného typu v místě Vašeho bydliště.
2. Umístění pro děti již od 2 let věku k dopolední i celodenní docházce 
    (umožňujeme zároveň další varianty umístění dítěte – celotýdenní, vybrané dny v týdnu, příležitostně).
3. V dětské skupině Vám nabídneme individuální a empatický přístup v malém kolektivu do 12 dětí v přítomnosti min. 2 kvalifikovaných pracovníků.

Pro děti jsou připravené didaktické pomůcky a Montessori program. Tento přístup zaručuje optimální rozvoj dovedností dětí. Program dětské skupiny se podobá dennímu režimu v klasické mateřské školce. Dětská skupina je oficiální doplňkovou péčí k mateřským školám, tedy i zde platí nutnost očkování – před nástupem dítěte do DS budeme potřebovat potvrzení o alespoň zahájeném očkování od dětského lékaře. Našim cílem je vytvořit pro děti prostředí, ve kterém se budou cítit bezpečně. Snažíme se o jejich harmonický rozvoj a začlenění do dětského kolektivu. K Vašim dětem přistupujeme laskavě a citlivě. Uvědomujeme si, že každé dítě potřebuje individuální přístup a v tomto se snažíme plně vyhovět. Každodenní program je pestrý, ale zároveň přizpůsoben k potřebám Vašeho dítěte. 

Realizace projektu s názvem Dětská skupina Sluníčko s reg. číslem: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015033 zaměřující se na provoz dětské skupiny s kapacitou 12 míst od 1.10.2019. Kontaktní osoba: Blanka Kovářová, ředitelka DS 723 830 888.

Plán výchovy a péče

platný od 1. 10. 2019
Dětská skupina Sluníčko II
Registrační číslo projektu:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015033

K nahlédnutí zde

Provozní řád

platný od 1. 10. 2019
Dětská skupina Sluníčko II
Registrační číslo projektu:
CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015033

K nahlédnutí zde